Accounting and consulting service

      poskytuje účtovnícke služby – podvojné a jednoduché účtovníctvo. Okrem toho poskytuje poradenské ekonomické služby v oblasti ekonomického poradenstva a získavania finančných zdrojov. V účtovníckych prácach máme viac ako desaťročné skúsenosti.

Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR       Malé a stredné podniky tvoria na Slovensku viac ako 90 % všetkých podnikateľských subjektov, takže možno povedať, že tvoria základ trhovej ekonomiky. Z nich však väčšina má slabú kapitálovú silu a na financovanie svojho rozvoja si nemôže dovoliť využívať úverové financovanie. Existuje tu síce možnosť podpory zo strany štátneho rozpočtu, či už vo forme financií zo štrukturálnych fondov EÚ alebo dotácií zo štátneho rozpočtu, no malým podnikateľom chýba dostatok kapitálu na zabezpečenie erudovaného personálu, ktorý by im projekt vypracoval. Často nemajú financie na poplatky agentúre vypracujúcej projekt, ktoré často siahajú do desiatok tisícov korún, pričom nie je isté, že im bude projekt schválený. Okrem týchto problémov sa malí podnikatelia pasujú s nedostatočnou informovanosťou a prílišnou byrokraciou. A tak pod závalom týchto ťažkostí nie je väčšina z nich schopná tieto peniaze čerpať. Ako reakcia na zistenie nízkej informovanosti malých a stredných podnikov, bola koncom roka 2008 vydavateľstvom Tribun EU na Slovensku vydaná publikácia Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR (s podtitulom Analýza štandardného a alternatívneho financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR), ktorej autorkou je Ing. Monika Majková, PhD. Cieľom tejto knihy je predovšetkým predstaviť malým a stredným podnikom existujúce možnosti ich financovania. Malí podnikatelia zväčša poznajú iba úvery a častokrát o ostatných druhoch finančných zdrojoch nikdy nepočuli. Práve táto publikácia im predstaví množstvo štandardných a alternatívnych finančných zdrojov, ktorých využívanie im umožní rásť a rozvíjať sa. Knihu si možno objednať cez internetové kníhkupectvo Librix.eu alebo v predajniach špecializovaných na odbornú literatúru.